Het is vanaf nu mogelijk om de BTW van de aankoop en installatie van zonnepanelen terug te vragen. Belastingadviseurs hebben hier veelvuldig overleg over gehad, waaronder ook met de Belastingdienst. Nu heeft de Belastingdienst uitsluitsel gegeven over de kwestie. Enige tijd geleden werden de voorwaarden waar de persoon of onderneming aan moet voldoen om BTW terug te vragen gepubliceerd.

Een van de voorwaarden voor de BTW teruggave is dat iemand een deel van de opgewekte zonnestroom terug levert aan het net. Wanneer zonnepanelen geplaatst zijn, leveren deze overdag meer stroom op dan een huishuishouden nodig heeft. De overige stroom kan dus worden doorgespeeld aan het net. Voor de geleverde stroom wordt een vergoeding vergeven door het energiebedrijf. Dit bedrag wordt meestal verrekend met de energierekening. Het maakt in dit geval niet uit of er een analoge of ‘slimme’ meter wordt gebruikt.

Wanneer iemand aan de voorwaarden van BTW teruggaven voldoet, wordt deze persoon gezien als ondernemer. Over alle stroom die wordt opgewekt moet BTW worden betaald. Dit is lastig te bepalen, daarom zijn er afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Het gaat om vaste bedragen per 1.000 Kwh. De BTW op de aanschaf en installatie van de panelen kan dus worden teruggevraagd, maar voor de opgewekte stroom moet worden afgedragen. De BTW die moet worden betaald is slechts een fractie van de terug te vragen belasting.

Het afdragen van BTW hoeft alleen in het eerste jaar. Na de BTW-teruggave kan er worden afgemeld bij de Belastingdienst. In dat geval hoeft er in de opvolgende jaren geen BTW meer te worden betaald over opgewekte energie. Er vindt dan ook geen communicatie meer plaats met de Belastingdienst. De zonnepanelen eigenaar kan een beroep doen op de kleine ondernemersregeling. Wanneer het BTW-bedrag per jaar minder dan €1.345 bedraagt, hoeft er geen BTW te worden betaald aan de belastingdienst. Dit bedrag is in de praktijk nauwelijks haalbaar.

Eigenaren die al zonnepanelen hebben aangeschaft kunnen ook in aanmerking komen voor een BTW-teruggave. De panelen moeten dan na 20 juni 2013 in gebruik zijn genomen. Voor de meeste particulieren is het complexe materie.Daarnaast is er op de website van de Rijksoverheid een lijst met veel gestelde vragen geplaatst met betrekking tot BTW voor zonnepanelen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van www.btw-zonnepanelen.nl