Fiscaal voordeel Zonnepanelen

Door stimuleringsmaatregelen van de overheid is voor ondernemers de aanschaf van energie zuinige / besparende bedrijfsmiddelen op dit moment in 2017 zéér aantrekkelijk.

EnergieInvesteringsAftrek (EIA) en zonnepanelen

Door de E.I.A. (Energie Investerings Aftrek) is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de EIA kunt u in 2017 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. Om in aanmerking te komen voor de EIA 2017 is er een ondergrens van 25 kWp geïnstalleerd vermogen, tevens is dit alleen mogelijk voor kleinverbruikers. Meer informatie vindt u hier: Energie Investeringsaftrek – Energielijst 2017

SDE+

Voor grootverbruikers is er de mogelijkheid om in te schrijven voor de SDE+ subsidie. Men krijgt dan gedurende 15 jaar een vergoeding voor de opgewekte energie.

KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA) en zonnepanelen

Als u in 2017 tussen de € 2.300 en € 306.931 investeert in zonnepanelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze kan oplopen tot 28% van uw investering.

BTW en algemene investeringsaftrek

Naast de bovengenoemde regelingen mag de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzet belasting.

Klik op de volgende link rekenvoorbeeld fiscaal voordeel 2017 voor een voorbeeldberekening