Asbest eraf zonnepanelen erop

Er is voor het jaar 2017 op dit moment 1 mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor het saneren van asbesthoudende daken.

Landelijke subsidie

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

indieningstermijn

U kunt uw aanvraag voor subsidie uiterlijk op 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl. Solarama kan dit ook voor u aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. De landelijke subsidie staat dus los van of u investeert in zonnepanelen!

Subsidiebudget

Voor 2017 is een budget van €15 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

De provincie Gelderland en Overijssel ondersteunt ook eigenaren van voormalige agrarische bedrijven ondersteunen met de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Dat is een van de aanpassingen in de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop, die sinds 2013 van kracht is.

Provinciale subsidie

De provinciale stimuleringsmaatregelen Asbest eraf, zonnepanelen erop is voor dit jaar helaas nog niet opengesteld. Het is nog niet duidelijk of dit gaat gebeuren. Voor meer informatie kun u altijd contact met ons opnemen.